Dziesmusvētku logo

Šis risinājums izmanto Adobe Flash tehnoloģiju. Lai to uzinstalētu - spiest šeit.

Dziesmu un deju svētku tradīcija 2003. gadā
tika atzīta par UNESCO Cilvēces mutvārdu un
nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu.