XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

in English

Atbalss

Drukāt

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku animācijas filma

 

Svētku animācijas filmas centrālais motīvs ir atbalss.

Atbalss pauž sajūtu, ka jebkurš paveiktais darbs, jebkura garīga vai fiziska aktivitāte sasaucas pāri laikiem visā Latvijā. Tu neesi viens, tavs temperaments, dzīves izjūta, rīcība, sapņi un sajūtas gūst atbildi, mēs visi cits caur citu atbalsojamies. Atbalss mazu lietu vērš lielu, iekļaujot to plašākā kopumā un kontekstā.

Latvijā un jo īpaši svētku laikā šī sajūta caurstrāvo ikvienu un savu atspulgu rod dabā, dabas procesu cikliskajā viļņojumā.

Animācijas filmas sižeta pamatā likta leģenda par Skaņākalna atbalsi, kas izvērsta katra konkrēta cilvēka un latviešu tautas kopīgā identitātes, saliedētības un izdomas simbolā.

 

Saruna ar Skaņokalnu

 

Ādam, kas tava sieva?

Skaņākalna atbalss: Ieva! Ieva! Ieva!

Kas vainīgs, ka viņa tevi vīla?

Mīla! Mīla! Mīla!

Kur gribēji nozust tai rudenī?

Ūdenī! Ūdenī! Ūdenī!

Ādam, ko tu tagad ņemtu par sievu?

Ievu! Ievu! Ievu!

 

Vērīgs skatītājs dabas tēlojumos atpazīs arī citas vietas, ar kurām Latvijā lepojamies un kuras uzskatām par savas zemes būtības izteicējām.

Filma ieturēta animācijas tehnikā, lai sasauktos ar logotipu un pārējo svētku komunikāciju, kas veidota tēlotājmākslas stilistikā, un reizē piešķirtu svētkiem pārlaicīgi teiksmainu noskaņu.

Un arī pēc svētkiem, kad dziesmas būs izskanējušas, atbalss paliks un virmos pretī nākamībai katrā no mums. Līdzīgi kā mūžīgo uguni, mēs aicinām uzturēt mūžīgo atbalsi.