Datu drošība — XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Datu drošība

Dziesmu un deju svētki ir publisks pasākums, tādēļ žurnālistiem nav jāsaņem dalībnieku piekrišana, lai viņus filmētu un fotografētu – visi, kas ir svētkos, var būt redzami gan televīzijas pārraidēs, gan drukātajos medijos.

Privātpersonas pašu uzņemtās fotogrāfijas drīkst ievietot sociālajos tīklos pat tad, ja tajās redzami citi cilvēki. Ja kādam, kas redzams fotogrāfijā, nepatiks, ka viņa attēls apskatāms publiski, viņš varēs lūgt savu seju tajā paslēpt vai fotogrāfiju izdzēst.

Ja atrodat citas personas dokumentus, aicinām ziņot svētku organizatoriem vai dokumentu izdevējiem, nevis meklēt to īpašnieku ar sociālo tīklu starpniecību.

Dziesmu un deju svētki tiek iemūžināti

Datu valsts inspekcija atgādina, ka saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 7.panta devīto daļu Dziesmu un deju svētku atspoguļošanu un popularizēšanu nodrošina sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu, personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu likumā noteiktās prasības, līdz ar to apmeklētājiem ir jārēķinās, ka pasākuma gaitā tiks veikta fotografēšana un filmēšana.

Fotografēšana privātajām un mājsaimniecības vajadzībām

Datu valsts inspekcija atgādina, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula neaizliedz veikt personas datu apstrādi privātajām un mājsaimniecības vajadzībām, tai skaitā informācijas publicēšanu sociālajās tīklošanas vietnēs, ja minētās darbības nav saistītas ar profesionālu vai komerciālu darbību, tomēr katrai personai ir jārēķinās, ka publicējot attēlu ir iespēja, ka persona, kura ir tikusi kadrā var vērsties ar lūgumu izņemt fotoattēlu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18.apsvērums). Veicot fotografēšanu vai filmēšanu pasākuma laikā lūgums izvērtēt, vai publicējot fotoattēlu vai video netiek pārkāptas otras personas tiesības uz privāto dzīvi.

Personas apliecinoši dokumenti, dalībnieku identifikācijas kartītes

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 13.panta trešo daļu, ja pasākuma laikā tiek atrasts personas apliecinošs vai pagaidu dokuments, tad to nedrīkst publicēt sociālajos tīklos, bet gan ir jānodod dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijai vai Valsts robežsardzei, vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.

Attiecībā uz Dziesmu un deju svētku dalībniekiem, atrastās nozaudētās dalībnieku identifikācijas kartītes lūgums nodot pasākuma organizētājiem.

Aicinām ikvienu pārliecināties par savu datu drošību un ievērot otras personas tiesības uz privātumu!

Informāciju sagatavoja Datu valsts inspekcija.