Dati – drošībā — XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Dati – drošībā

Lai nodrošinātu drošu, likumam, svētku dalībnieku un pārējās sabiedrības interesēm atbilstošu Svētku norisi, tiek veikta Svētku dalībnieku personas datu apstrāde. Visi dalībnieku personīgie dati tiks neatgriezeniski dzēsti no reģistrācijas sistēmas līdz 2018. gada 30. augustam.

Pasākuma norise tiks fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā, pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likumu un leģitīmu interesi, ar nolūku popularizēt svētkus, atspoguļot to norisi, veidojot nemateriālās kultūras mantojumu. Iegūtais materiāls neierobežotu laiku tiks saglabāts un publiskots iepriekš norādītajam nolūkam.

Pārzinis: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, Tālr.: (+371) 67228985, E-pasts: iesniegumiLūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Papildu informācija par personas datu apstrādi ir pieejama dziesmusvetki.lv  esošajos noteikumos „XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku personas datu apstrādes drošības noteikumi”.

Pasākumā plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību regulējošajiem likumiem un ir atzīstami par patstāvīgiem pārziņiem.