LNKC turpina risināt problēmas ar SIA „Biļešu paradīze” — XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

LNKC turpina risināt problēmas ar SIA „Biļešu paradīze”

2018. gada 27. marts

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) 2018. gada 22. martā ir saņēmis SIA “Biļešu paradīze” skaidrojumu uz LNKC marta sākumā sastādītajiem aktiem un vēstuli “Par skaidrojuma sniegšanu”.

Sniegtie paskaidrojumi ir nepietiekami, lai attaisnotu “Biļešu Paradīzes” pieļautos pārkāpumus Dziesmu un Deju svētku biļešu tirdzniecībā. Lai atrisinātu radušos situāciju, Svētku rīkotājs ir uzaicinājis pakalpojuma sniedzēju uz pārrunām  šī gada 9. aprīlī.

“Šobrīd Svētku rīkotājs rūpīgi analizē SIA “Biļešu paradīze” skaidrojumus. Pagaidām šie skaidrojumi “Biļešu Paradīzes” pārkāpumus neattaisno. Mēs redzam, ka biļešu pakalpojuma sniedzējs ir pieļāvis noslēgtā līguma pārkāpumu un iekasējis neatļautu papildu komisijas naudu (interneta veikala lietošanas maksu) pretēji iepirkuma tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumiem,” akcentē Svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Līdz sarunu uzsākšanai ar “Biļešu paradīzi” LNKC izvērtē četrus turpmākās rīcības modeļus: 1) sarunu ceļā panāktu vienošanos, 2) līgumsoda piemērošanu, 3) vienpusēju atkāpšanos no līguma, vai arī galējā gadījumā 4) vēršanos tiesā pret pakalpojumu sniedzēju.

Atkarībā no 9. aprīļa pārrunu rezultātiem LNKC lems par piemērotāko rīcības plānu, lai Svētku apmeklētājiem nodrošinātu biļešu apkalpošanu augstā kvalitātē un efektīvi aizstāvētu biļešu pircēju intereses.